Porady prawne w sprawach rodzinnych

Udzielamy porad z zakresu prawa rodzinnego, m.in.:


 • unieważnienie uznania dziecka,
 • ustalenie/zaprzeczenia pochodzenia dziecka,
 • rozstrzygnięcie o istotnych sprawach dziecka w razie braku porozumienia między rodzicami,
 • ustalenie istnienia lub nieistnienia małżeństwa,
 • rozliczenia między partnerami związków niezalegalizowanych,
 • ustalenie kontaktów z małoletnim,
 • odpowiedzialność małżonka za zobowiązania współmałżonka,
 • obowiązki alimentacyjne,
 • wspólność ustawowa,
 • rozdzielność majątkowa,
 • ubezwłasnowolnienie.

 

W ramach udzielanych porad zapewniamy:

 • Pisanie odwołań, apelacji, zażaleń, pozwów, skarg, podań itp.,
 • Przygotowanie pism oraz wniosków w toku postępowań sądowych.


Zapewniamy reprezentację przed sądem.