Porady prawne w sprawach nieruchomości

Zapewniamy doradztwo w kwestiach:

-zasiedzenia,

-zniesienia współwłasności,

-sporów sąsiedzkich,

-prawa spółdzielczego,

-spraw spadkowych,

W ramach udzielanych porad zapewniamy m.in.:

  • Pisanie odwołań, apelacji, zażaleń, pozwów, skarg, podań itp.;
  • Udzielanie konsultacji i przygotowywanie pism oraz wniosków w toku postepowań sądowych, czy też administracyjnych.

 

 

Zapewniamy reprezentację przed sądem.