Porady prawne w sprawach nieruchomości

Pomożemy  Państwu w kwestiach:

-zasiedzenia,

-zniesienia współwłasności,

-sporów sąsiedzkich,

-prawa spółdzielczego,

-spraw spadkowych,

W ramach udzielanych porad zapewniamy m.in.:

* Pisanie odwołań, apelacji, zażaleń, pozwów, skarg, podań itd.;

* Udzielanie konsultacji i przygotowywanie pism oraz wniosków w toku postepowań sądowych czy też administracyjnych;

Zapewniamy reprezentację przed sądem.