Porady dotyczące umów cywilnoprawnych


Bądź świadomy skutków prawnych jakie wynikają z zawieranej umowy.


FORMUŁOWANIE I OPINIOWANIE umów m.in.:

 • SPRZEDAŻY,
 • DAROWIZNY,
 • O DZIEŁO,
 • ZLECENIA,
 • ZAMIANY,
 • DZIERŻAWY,
 • KOMISU,
 • DOSTAWY,
 • KONTRAKTACJI,
 • NAJMU,
 • POŻYCZKI,
 • UŻYCZENIA,
 • AGENCYJNA,
 • CESJI,
 • PRZEDWSTĘPNEJ.

 

W ramach udzielanych porad zapewniamy m.in.:

 • Przygotowywanie, analizę umów;
 • Pisanie odwołań, apelacji, zażaleń, pozwów, skarg, podań itp.;
 • Udzielanie konsultacji i przygotowywanie pism oraz wniosków w toku postepowań sądowych czy też administracyjnych;