Porady

 

Udzielamy porad prawnych w szczególności z zakresu:

 

  • prawa cywilnego

-formułowanie i opiniowanie umów cywilnoprawnych,

-odszkodowań,

-sprawy spadkowe,

-zasiedzenie,

-zniesienie współwłasności,

-prawo spółdzielcze,

-sprawy egzekucyjne,

 

  • prawa rodzinnego

-rozwody,

-separacje,

-podział majątku wspólnego,

-alimenty,

-władza rodzicielska,

-kontakty z dzieckiem,

 

  • prawa administracyjnego

-skargi na decyzje administracyjne,

-zażalenia,

-odwołania,

 

  • prawa pracy i ubezpieczeń społecznych

-ustalenie istnienia stosunku pracy,

-kary porządkowe,

-przywrócenie do pracy,

-urlopy macierzyńskie,

-renty, emerytury,

-zasiłki.

 

W ramach udzielanych porad zapewniamy m.in.:

  • Pisanie odwołań, apelacji, zażaleń, pozwów, skarg, podań itp.;
  • Udzielanie konsultacji oraz przygotowywanie pism oraz wniosków w toku postępowań sądowych, czy też administracyjnych;


Zapewniamy reprezentację przed sądem.