Odzyskiwanie należności

 

Prowadzimy kompleksową  obsługę windykacyjną, w ramach której podejmujemy czynności dostosowane do bieżącej sytuacji wierzyciela, w tym m.in.:

1. Windykacja należności na etapie przedsądowym:

  • Negocjacje telefoniczne z dłużnikiem mające m.in. na celu uświadomienie dłużnikowi, iż brak uregulowania należności, skutkuje szeregiem dotkliwych sankcji prawnych, faktycznych jak i finansowych w tym m.in. obciążeniem kosztami postępowań sądowych, komorniczych itd.;
  • Formułowanie pism wzywających dłużnika do spełnienia ciążących na nim zobowiązań wraz z jasnym i wyczerpującym wyjaśnieniem ewentualnych konsekwencji prawnych oraz finansowych niezastosowania się do wezwań;

2. Postępowanie sądowe

  • Przygotowanie wymaganych pism w celu skierowania sprawy na drogę sądową, zapewniamy reprezentacja przed sądem;
  • Pomoc w uzyskaniu tytułu wykonawczego umożliwiającego skierowanie sprawy do egzekucji komorniczej;

3. Wspomaganie egzekucji komorniczej

  • Ustalanie majątku dłużnika na drodze administracyjnej (np. rejestr pojazdów, sprawdzanie stanu prawnego nieruchomości itp.);
  • Skierowanie sprawy do egzekucji komorniczej;
  • Nadzorowanie przebiegu postępowania egzekucyjnego;

 

Polecamy sprawdzenie naszej skuteczności i profesjonalizmu w praktyce.