Doradztwo prawne

 

 

Udzielamy porad prawnych  w szczególności z zakresu:

 • prawa cywilnego;
 • prawa administracyjnego;
 • prawa pracy;
 • prawa ubezpieczeń społecznych;

W ramach udzielanych porad zapewniamy m.in.:

 • Pisanie odwołań, apelacji, zażaleń, pozwów, skarg, podań itp.;
 • Udzielanie konsultacji i przygotowywanie pism oraz wniosków w toku postepowań sądowych czy też administracyjnych.

 

Zapewniamy reprezentację przed sądem.

 

Obsługa prawna firmy

 

W ramach spraw wynikłych w trakcie bieżącego prowadzenia działalności gospodarczej oferujemy dokonywanie szeregu działań w tym:


 • Udzielanie konsultacji z zakresu prawa cywilnego, szeroko pojmowanego prawa gospodarczego oraz prawa administracyjnego;
 • Pisanie odwołań, pozwów, pism, skarg, wniosków itp.
 • Opiniowanie i pomoc w formułowaniu umów cywilno-prawnych;
 • Doradztwo w zakresie obrotu nieruchomościami oraz pomoc w uregulowaniu stanów prawnych nieruchomości;

 

Zapewniamy reprezentację przed sądem.

 

 

 

Odzyskiwanie należności

Prowadzimy kompleksową  obsługę windykacyjną w ramach której podejmujemy czynności dostosowane do bieżącej sytuacji wierzyciela, w tym m.in.:

1. Windykacja należności na etapie przedsądowym:

 • Negocjacje telefoniczne z dłużnikiem mające m.in. na celu uświadomienie dłużnikowi, iż brak uregulowania należności, skutkuje szeregiem dotkliwych sankcji prawnych, faktycznych jak i finansowych w tym m.in. obciążeniem kosztami postępowań sądowych, komorniczych itd.;
 • Formułowanie pism wzywających dłużnika do spełnienia ciążących na nim zobowiązań wraz z jasnym i wyczerpującym wyjaśnieniem ewentualnych konsekwencji prawnych oraz finansowych niezastosowania się do wezwań;

2. Postępowanie sądowe

 • Przygotowanie wymaganych pism w celu skierowania sprawy do postępowania sądowego;
 • Reprezentacja przed sądem;
 • Pomoc w uzyskaniu tytułu wykonawczego umożliwiającego skierowanie sprawy do egzekucji komorniczej;

3. Wspomaganie egzekucji komorniczej

 • Ustalanie majątku dłużnika na drodze administracyjnej (np. rejestr pojazdów, sprawdzanie stanu prawnego nieruchomości itp.);
 • Skierowanie sprawy do egzekucji komorniczej;
 • Nadzorowanie przebiegu postępowania egzekucyjnego.

 

Polecamy sprawdzenie naszej skuteczności i profesjonalizmu w praktyce.

 

 

 

 

 

 

ORZECNICTWO SN